|
|
Samenvoeging 5 onderdelen MinEZJorissa heeft als programmamanager samenvoeging van 5 onderdelen begeleid in nauwe samenwerking met de directeuren van de verschillende onderdelen. Doel was een klantgerichte, direct antwoord gevende organisatie met een zelfde klankvisie te bereiken. Onderdelen waaronder Senter Novem, Antwoord voor Bedrijven, Octrooibureau etc Het project is gestart met een kwalitatief onderzoek naar wat de klant zoekt bij deze onderdelen en hoe je daar organisatie op kunt aanpassen. [2010]Samenvoeging 5 onderdelen MinEZ

Jorissa heeft als programmamanager samenvoeging van 5 onderdelen begeleid in nauwe samenwerking met de directeuren van de verschillende onderdelen. Doel was een klantgerichte, direct antwoord gevende organisatie met een zelfde klankvisie te bereiken. Onderdelen waaronder Senter Novem, Antwoord voor Bedrijven, Octrooibureau etc Het project is gestart met een kwalitatief onderzoek naar wat de klant zoekt bij deze onderdelen en hoe je daar organisatie op kunt aanpassen. [2010]